Patakaran sa Privacy

Huling na-update: Enero 14, 2024

Inilalarawan ng Patakaran sa Privacy na ito ang Aming mga patakaran at pamamaraan sa pangongolekta, paggamit, at pagsisiwalat ng Iyong impormasyon kapag ginamit Mo ang serbisyo at sinasabi sa Iyo ang tungkol sa Iyong mga karapatan sa pagkapribado at kung paano Ka pinoprotektahan ng batas.

Ginagamit namin ang Iyong Personal na data upang ibigay at pagbutihin ang serbisyo. Sa paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka sa pangongolekta at paggamit ng impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito.

Interpretasyon at Depinisyon

Interpretasyon

Ang mga salita kung saan ang unang titik ay naka-capitalize ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat magkaroon ng parehong kahulugan kahit na kung sila ay lilitaw sa isahan o maramihan.

Mga Kahulugan

Para sa mga layunin ng Patakaran sa Privacy na ito:

 • Ang isang account ay isang natatanging account na nilikha para sa iyo upang ma-access ang aming serbisyo o mga bahagi ng aming serbisyo.
 • Ang ibig sabihin ng kaakibat  ay isang entity na kumokontrol ay kinokontrol ng o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa isang partido, kung saan ang “kontrol” ay nangangahulugang pagmamay-ari ng 50% o higit pa sa mga share, interes sa equity, o iba pang mga mahalagang papel na may karapatang bumoto para sa halalan ng mga direktor o iba pang awtoridad sa pamamahala .
 • Ang kumpanya  (tinukoy bilang “ang Kumpanya,” “Kami,” “Kami,” o “Amin” sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa InstaFinsta, New York.
 • Ang cookies  ay maliliit na file na inilalagay sa Iyong computer, mobile device, o anumang iba pang device ng isang website, na naglalaman ng mga detalye ng Iyong kasaysayan ng pagba-browse sa website na iyon kasama ng maraming gamit nito.
 • Ang bansa  ay tumutukoy sa: New York, United States.
 • Ang ibig sabihin ng device  ay anumang device na maaaring ma-access ang serbisyo, gaya ng computer, cellphone, o digital tablet.
 • Ang Personal na Data  ay anumang impormasyon na nauugnay sa isang kinilala o makikilalang indibidwal.
 • Ang serbisyo  ay tumutukoy sa website.
 • Ang service provider ay sinumang natural o legal na tao na nagpoproseso ng data sa ngalan ng kumpanya. Ito ay tumutukoy sa mga third-party na kumpanya o mga indibidwal na nagtatrabaho sa kumpanya upang mapadali ang serbisyo, upang magbigay ng serbisyo sa ngalan ng kumpanya, upang magsagawa ng mga serbisyong nauugnay sa serbisyo, o upang tulungan ang kumpanya sa pagsusuri kung paano ginagamit ang serbisyo.
 • Ang third-party na serbisyo ng social media ay tumutukoy sa anumang website o social network website kung saan maaaring mag-log in o gumawa ng account ang isang user para magamit ang serbisyo.
 • Ang Data ng Paggamit  ay tumutukoy sa data na awtomatikong nakolekta, maaaring nabuo sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyo o mula sa mismong imprastraktura ng Serbisyo (halimbawa, ang tagal ng pagbisita sa pahina).
 • Ang website  ay tumutukoy sa InstaFinsta, naa-access mula sa  https://www.Instafinsta.app
 • Ang ibig mong  sabihin ay ang indibidwal na nag-a-access o gumagamit ng serbisyo o ng kumpanya o iba pang legal na entity sa ngalan kung saan ina-access o ginagamit ng naturang indibidwal ang serbisyo, kung naaangkop.

Pagkolekta at Paggamit ng Iyong Personal na Data

Mga Uri ng Data na Nakolekta

Personal na Data

Habang ginagamit ang Aming Serbisyo, maaari Kaming hilingin sa Iyo na bigyan Kami ng ilang personal na nakakapagpakilalang impormasyon na maaaring magamit upang makipag-ugnayan o makilala Ka. Maaaring kabilang sa impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan, ngunit hindi limitado sa:

 • Data ng Paggamit

Data ng Paggamit

Ang Data ng Paggamit ay awtomatikong kinokolekta kapag ginagamit ang serbisyo.

Maaaring kasama sa Data ng Paggamit ang impormasyon tulad ng Internet Protocol address ng Iyong Device (hal., IP address), uri ng browser, bersyon ng browser, mga pahina ng aming Serbisyo na binibisita Mo, ang oras at petsa ng Iyong pagbisita, ang oras na ginugol sa mga pahinang iyon, natatangi mga identifier ng device at iba pang diagnostic data.

Kapag na-access Mo ang serbisyo sa pamamagitan ng o sa pamamagitan ng isang mobile device, maaari kaming awtomatikong mangolekta ng ilang impormasyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ang uri ng mobile device na iyong ginagamit, ang natatanging ID ng iyong mobile device, ang IP address ng iyong mobile device, ang iyong mobile. operating system, ang uri ng mobile Internet browser na iyong ginagamit, mga natatanging identifier ng device at iba pang diagnostic data.

Maaari rin kaming mangolekta ng impormasyon na ipinapadala ng Iyong browser sa tuwing binibisita Mo ang aming serbisyo o kapag na-access Mo ang serbisyo sa pamamagitan ng o sa pamamagitan ng isang mobile device.

Impormasyon mula sa Third-Party Social Media Services

Pinapayagan ka ng kumpanya na lumikha ng isang account at mag-log in upang gamitin ang serbisyo sa pamamagitan ng sumusunod na Third-party na Social Media Services:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn

Kung magpasya kang magparehistro sa pamamagitan o kung hindi man ay bigyan kami ng access sa isang Third-Party Social Media Service, maaari kaming mangolekta ng Personal na data na nauugnay na sa account ng Iyong Third-Party Social Media Service, tulad ng Iyong pangalan, Iyong email address, Iyong mga aktibidad , o Ang iyong listahan ng contact na nauugnay sa account na iyon.

Maaari ka ring magkaroon ng opsyon na magbahagi ng karagdagang impormasyon sa Kumpanya sa pamamagitan ng account ng Iyong Third-Party Social Media Service. Kung pipiliin Mong magbigay ng naturang impormasyon at Personal na Data sa panahon ng pagpaparehistro o kung hindi man, binibigyan Mo ang Kumpanya ng pahintulot na gamitin, ibahagi, at iimbak ito sa paraang naaayon sa Patakaran sa Privacy na ito.

Paggamit ng Iyong Personal na Data

Maaaring gumamit ang kumpanya ng Personal na Data para sa mga sumusunod na layunin:

 • Upang ibigay at mapanatili ang aming serbisyo , kabilang ang pagsubaybay sa paggamit nito.
 • Upang pamahalaan ang Iyong Account:  upang pamahalaan ang Iyong pagpaparehistro bilang isang gumagamit ng serbisyo. Ang Personal na Data na Ibinibigay Mo ay maaaring magbigay sa Iyo ng access sa iba’t ibang mga paggana ng serbisyo na magagamit sa Iyo bilang isang rehistradong gumagamit.
 • Para sa pagganap ng isang kontrata:  ang pagbuo, pagsunod, at pagsasagawa ng kontrata sa pagbili para sa mga produkto, item, o serbisyong binili Mo o ng anumang iba pang kontrata sa Amin sa pamamagitan ng serbisyo.
 • Upang Makipag-ugnayan sa Iyo:  Upang Makipag-ugnayan sa Iyo sa pamamagitan ng email, mga tawag sa telepono, SMS, o iba pang katumbas na anyo ng elektronikong komunikasyon, gaya ng mga push notification ng mobile application tungkol sa mga update o impormasyong komunikasyon na nauugnay sa mga functionality, produkto, o kinontratang serbisyo, kabilang ang mga update sa seguridad. , kapag kinakailangan o makatwiran para sa kanilang pagpapatupad.
 • Upang bigyan ka ng mga balita, mga espesyal na alok, at pangkalahatang impormasyon tungkol sa iba pang mga produkto, serbisyo, at kaganapan na inaalok namin na katulad ng mga nabili mo o inusisa mo na maliban kung pinili mong huwag tumanggap ng naturang impormasyon.
 • Upang pamahalaan ang Iyong mga kahilingan:  Upang dumalo at pamahalaan ang Iyong mga kahilingan sa Amin.
 • Para sa mga paglilipat ng negosyo:  Maaari naming gamitin ang Iyong impormasyon upang suriin o isagawa ang isang pagsasanib, divestiture, muling pagsasaayos, muling pagsasaayos, pagbuwag, o iba pang pagbebenta o paglilipat ng ilan o lahat ng Aming mga ari-arian, kung bilang isang patuloy na pag-aalala o bilang bahagi ng pagkalugi, pagpuksa, o katulad na pagpapatuloy, kung saan ang Personal na Data na hawak namin tungkol sa aming mga user ng Serbisyo ay kabilang sa mga asset na inilipat.
 • Para sa iba pang layunin : Maaari naming gamitin ang Iyong impormasyon para sa iba pang mga layunin, tulad ng pagsusuri ng data, pagtukoy sa mga uso sa paggamit, pagtukoy sa bisa ng aming mga kampanyang pang-promosyon, at pagsusuri at pagpapahusay sa aming serbisyo, produkto, serbisyo, marketing, at iyong karanasan.

Pagpapatupad ng batas

Sa ilalim ng ilang partikular na pagkakataon, maaaring kailanganin ng kumpanya na ibunyag ang Iyong Personal na Data kung kinakailangan na gawin ito ng batas o bilang tugon sa mga wastong kahilingan ng mga pampublikong awtoridad (hal., korte o ahensya ng gobyerno).

Iba pang mga legal na kinakailangan

Maaaring ibunyag ng kumpanya ang Iyong Personal na Data sa mabuting paniniwala na ang naturang aksyon ay kinakailangan upang:

 • Sumunod sa isang legal na obligasyon
 • Protektahan at ipagtanggol ang mga karapatan o ari-arian ng kumpanya
 • Pigilan o imbestigahan ang posibleng maling gawain kaugnay ng serbisyo
 • Protektahan ang personal na kaligtasan ng Mga Gumagamit ng Serbisyo o ng publiko
 • Protektahan laban sa legal na pananagutan

Seguridad ng Iyong Personal na Data

Ang seguridad ng Iyong Personal na Data ay mahalaga sa Amin, ngunit tandaan na walang paraan ng paghahatid sa Internet o paraan ng electronic storage na 100% secure. Habang nagsusumikap Kami na gumamit ng mga paraan na tinatanggap sa komersyo upang protektahan ang Iyong Personal na Data, hindi namin magagarantiya ang ganap na seguridad nito.

Privacy ng mga Bata

Ang aming serbisyo ay hindi tumutugon sa sinuman sa ilalim ng edad na 13. Hindi namin sinasadyang nangongolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon mula sa sinumang wala pang 13 taong gulang. Kung Ikaw ay isang magulang o tagapag-alaga at alam Mo na ang Iyong anak ay nagbigay sa Amin ng Personal na Data, mangyaring Makipag-ugnayan sa amin. Kung malalaman namin na nakolekta namin ang personal na data mula sa sinumang wala pang 13 taong gulang nang walang pag-verify ng pahintulot ng magulang, gagawa kami ng mga hakbang upang alisin ang impormasyong iyon mula sa aming mga server.

Kung kailangan naming umasa sa pahintulot bilang isang legal na batayan para sa pagproseso ng Iyong impormasyon at ang Iyong bansa ay nangangailangan ng pahintulot mula sa isang magulang, maaaring kailanganin Namin ang pahintulot ng Iyong magulang bago Namin kolektahin at gamitin ang impormasyong iyon.

Mga Link sa Iba pang mga Website

Ang aming serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga website na hindi Aming pinapatakbo. Kung mag-click ka sa isang link ng third-party, ididirekta ka sa site ng third-party na iyon. Lubos naming ipinapayo sa Iyo na suriin ang Patakaran sa Privacy ng bawat site na binibisita Mo.

Wala kaming kontrol at walang pananagutan para sa nilalaman, mga patakaran sa privacy, o mga kasanayan ng anumang mga site o serbisyo ng third-party.

Mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito

Maaari naming i-update ang aming Patakaran sa Privacy paminsan-minsan. Aabisuhan ka namin ng anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-post ng bagong Patakaran sa Privacy sa pahinang ito.

Ipapaalam namin sa Iyo sa pamamagitan ng email at/o isang kilalang paunawa sa aming serbisyo bago maging epektibo ang pagbabago at i-update ang petsa ng “Huling na-update” sa itaas ng Patakaran sa Privacy na ito.

Pinapayuhan kang suriin ang Patakaran sa Privacy na ito pana-panahon para sa anumang mga pagbabago. Ang mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito ay epektibo kapag nai-post ang mga ito sa pahinang ito.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin:

Scroll to Top