Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 14 januari 2024

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de service gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Een account is een uniek account dat voor u wordt aangemaakt om toegang te krijgen tot onze dienst of delen van onze dienst.
 • Gelieerde onderneming  betekent een entiteit die zeggenschap heeft, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij ‘controle’ betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht hebben voor de verkiezing van directeuren of andere managementautoriteiten .
 • Bedrijf  (in deze Overeenkomst “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar InstaFinsta, New York.
 • Cookies  zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast de vele toepassingen ervan.
 • Land  verwijst naar: New York, Verenigde Staten.
 • Apparaat  betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens  zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Dienst  verwijst naar de website.
 • Een dienstverlener is iedere natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het bedrijf worden ingezet om de dienst te faciliteren, om de dienst namens het bedrijf te verlenen, om diensten uit te voeren die verband houden met de dienst, of om het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de dienst wordt gebruikt.
 • Socialemediadiensten van derden verwijzen naar elke website of sociale netwerkwebsite waarop een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de dienst te gebruiken.
 • Gebruiksgegevens  hebben betrekking op gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de dienst, hetzij door de dienstinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • De website  verwijst naar InstaFinsta, toegankelijk via  https://www.Instafinsta.app
 • U  betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de dienst, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de dienst, indien van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie omvatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de dienst via of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele apparaat besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

Informatie van sociale mediadiensten van derden

Het bedrijf staat u toe een account aan te maken en in te loggen om de dienst te gebruiken via de volgende sociale-mediadiensten van derden:

 • Googlen
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitteren
 • LinkedIn

Als u besluit om u te registreren via of ons anderszins toegang te verlenen tot een sociale-mediadienst van derden, kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan het account van uw sociale-mediadienst van derden, zoals uw naam, uw e-mailadres en uw activiteiten. of uw contactenlijst die aan dat account is gekoppeld.

Mogelijk hebt u ook de mogelijkheid om aanvullende informatie met het Bedrijf te delen via het account van uw externe socialemediadienst. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens de registratie of anderszins, geeft u het bedrijf toestemming om deze te gebruiken, delen en op te slaan op een manier die consistent is met dit privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze service te leveren en te onderhouden , inclusief het monitoren van het gebruik ervan.
 • Om uw account te beheren:  om uw registratie als gebruiker van de dienst te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract:  de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de dienst.
 • Om contact met u op te nemen:  Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates , wanneer dit nodig of redelijk is voor de uitvoering ervan.
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al heeft gekocht of waarnaar u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren:  om uw verzoeken aan ons te behandelen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten:  Wij kunnen uw gegevens gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of al onze activa te evalueren of uit te voeren, ongeacht of dit in de continuïteit is of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of een soortgelijke procedure, waarbij de door ons bewaarde persoonlijke gegevens over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden : We kunnen uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken als het bedrijf te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf
 • Mogelijke misstanden in verband met de dienst voorkomen of onderzoeken
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek
 • Bescherm tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze service richt zich niet tot iemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verzoeken wij u Neem contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we stappen ondernemen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. Wij adviseren u ten zeerste om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service voordat de wijziging van kracht wordt en de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Scroll naar boven