Dasar Privasi

Kemas kini terakhir: 14 Januari 2024

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan prosedur Kami tentang pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat Anda apabila Anda menggunakan perkhidmatan tersebut dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan cara undang-undang melindungi Anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan menambah baik perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Akaun ialah akaun unik yang dibuat untuk anda mengakses perkhidmatan kami atau bahagian perkhidmatan kami.
 • Ahli Gabungan  bermaksud entiti yang mengawal dikawal oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan pihak, di mana “kawalan” bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak mengundi untuk pemilihan pengarah atau pihak berkuasa pengurusan lain .
 • Syarikat  (dirujuk sama ada “Syarikat,” “Kami,” “Kami,” atau “Kami” dalam Perjanjian ini) merujuk kepada InstaFinsta, New York.
 • Kuki  ialah fail kecil yang diletakkan pada komputer Anda, peranti mudah alih atau mana-mana peranti lain oleh tapak web, yang mengandungi butiran sejarah penyemakan imbas Anda di tapak web tersebut di antara banyak kegunaannya.
 • Negara  merujuk kepada: New York, Amerika Syarikat.
 • Peranti  bermaksud sebarang peranti yang boleh mengakses perkhidmatan, seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.
 • Data Peribadi  ialah sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.
 • Perkhidmatan  merujuk kepada laman web.
 • Pembekal perkhidmatan ialah mana-mana orang asli atau sah yang memproses data bagi pihak syarikat. Ia merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang diambil bekerja oleh syarikat untuk memudahkan perkhidmatan, untuk menyediakan perkhidmatan bagi pihak syarikat, untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan perkhidmatan, atau untuk membantu syarikat dalam menganalisis cara perkhidmatan itu digunakan.
 • Perkhidmatan media sosial pihak ketiga merujuk kepada mana-mana tapak web atau laman web rangkaian sosial yang mana pengguna boleh log masuk atau membuat akaun untuk menggunakan perkhidmatan tersebut.
 • Data Penggunaan  merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik, sama ada dijana oleh penggunaan perkhidmatan atau daripada infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).
 • Tapak web  merujuk kepada InstaFinsta, boleh diakses daripada  https://www.Instafinsta.app
 • Anda  bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan perkhidmatan atau syarikat atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan perkhidmatan tersebut, mengikut mana yang berkenaan.

Mengumpul dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda untuk memberikan Kami maklumat pengenalan peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti Anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Data Penggunaan

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpul secara automatik apabila menggunakan perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (cth, alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang Anda lawati, masa dan tarikh lawatan Anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih, Kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, mudah alih anda sistem pengendalian, jenis pelayar Internet mudah alih yang Anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas Anda apabila Anda melawat perkhidmatan kami atau apabila Anda mengakses perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih.

Maklumat daripada Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga

Syarikat membenarkan Anda membuat akaun dan log masuk untuk menggunakan perkhidmatan melalui Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga berikut:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn

Jika Anda memutuskan untuk mendaftar melalui atau memberikan kami akses kepada Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga, Kami mungkin mengumpul data Peribadi yang telah dikaitkan dengan akaun Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga Anda, seperti nama Anda, alamat e-mel Anda, aktiviti Anda , atau Senarai kenalan anda yang dikaitkan dengan akaun itu.

Anda juga mungkin mempunyai pilihan untuk berkongsi maklumat tambahan dengan Syarikat melalui akaun Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga Anda. Jika Anda memilih untuk memberikan maklumat dan Data Peribadi tersebut semasa pendaftaran atau sebaliknya, Anda memberi kebenaran kepada Syarikat untuk menggunakan, berkongsi dan menyimpannya dengan cara yang konsisten dengan Dasar Privasi ini.

Penggunaan Data Peribadi Anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan perkhidmatan kami , termasuk memantau penggunaannya.
 • Untuk mengurus Akaun Anda:  untuk mengurus pendaftaran Anda sebagai pengguna perkhidmatan. Data Peribadi yang Anda berikan boleh memberi Anda akses kepada fungsi berbeza perkhidmatan yang tersedia untuk Anda sebagai pengguna berdaftar.
 • Untuk pelaksanaan kontrak:  pembangunan, pematuhan, dan pelaksanaan kontrak pembelian untuk produk, item atau perkhidmatan yang telah Anda beli atau kontrak lain dengan Kami melalui perkhidmatan tersebut.
 • Untuk menghubungi Anda:  Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS atau bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan tolak aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi bermaklumat yang berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan kontrak, termasuk kemas kini keselamatan , apabila perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya.
 • Untuk memberi anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan melainkan anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.
 • Untuk mengurus permintaan Anda:  Untuk menghadiri dan mengurus permintaan Anda kepada Kami.
 • Untuk pemindahan perniagaan:  Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk menilai atau menjalankan penggabungan, pelupusan, penstrukturan semula, penyusunan semula, pembubaran, atau penjualan atau pemindahan lain sebahagian atau semua aset Kami, sama ada sebagai usaha berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran, atau prosiding yang serupa, di mana Data Peribadi yang dipegang oleh Kami tentang pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.
 • Untuk tujuan lain : Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti trend penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami, dan menilai serta menambah baik perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, syarikat mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi Anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (cth, mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat mungkin mendedahkan Data Peribadi Anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Mematuhi kewajipan undang-undang
 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta syarikat
 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku yang berkaitan dengan perkhidmatan
 • Lindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang ramai
 • Lindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi Anda adalah penting bagi Kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun Kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menangani sesiapa di bawah umur 13 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Jika Anda adalah ibu bapa atau penjaga dan Anda sedar bahawa anak Anda telah memberikan Kami Data Peribadi, sila hubungi Kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul data peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami akan mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Jika Kami perlu bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat Anda dan negara Anda memerlukan persetujuan daripada ibu bapa, Kami mungkin memerlukan kebenaran ibu bapa Anda sebelum Kami mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Jika Anda mengklik pada pautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati Anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang Anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi Kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu Anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan/atau notis penting mengenai perkhidmatan kami sebelum perubahan berkuat kuasa dan mengemas kini tarikh “Terakhir dikemas kini” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuat kuasa apabila ia disiarkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, anda boleh menghubungi kami:

Scroll to Top